Tööriistad

Milliseid tööriistu Sketchup`s kasutada saad?
 • Select / Valimine --- nool, mille abil saab objekte märgistada
 • Make Component / Komponendi loomine --- kujundid võimalik muuta objektideks, et muuta korduvalt
 • Paint Bucket / Värvimine ja Tekstuuri lisamine --- pinna värvimine või materjali ....
 • Eraser / Kustutamine --- joonte ja objektide kustutamine. Hoides hiireklahvi all ja lohistades üle objekti, kustutab selle objekti
 • Rectangle / Nelinurk --- esimese hiireklõpsuga märgistad nelinurga keskpunkti, teise hiireklõpsuga saad määrata kujundi suuruse
 • Line / Joon --- pliiatsiga joonte tõmbamine
 • Circle / ring --- esimese hiireklõpsuga märgistad ringi keskpunkti, teise hiireklõpsuga saad määrata kujundi suuruse
 • Arc / Kaar ---  objektid võimalik muuta kumerate joontega. Kaare loomiseks on vaja teha kolm hiireklõpsu.
 • Polygon / Hulknurk --- numbriliselt määrad, mitme nurgaga kujund tuleb. Esimese hiireklõpsuga märgistad kujundi keskpunkti, teise hiireklõpsuga saad määrata kujundi suuruse
 •  
 • Move/Copy / Liiguta/Kopeeri --- haara objektist ja vajuta alla Ctrl-klahv. kKheselt tehakse objektist koopia.
 • Push/Pull / Suru/Tõmba --- tekitada massi või selle vähendamine
 • Rotate / Keeramine ja peegelpilt --- keerata saab joont, külge või kõike märgistatut. Kõige lihtsam on  keerata objekti mis on grupis või komponendiks tehtud
 • Follow Me/ Kujundi loomine mööda rada --- võimaldab luua kujundeid, kasutades profiili kopeerimist mööda rada. Rajana saab kasutada mõne teise objekti äärt
 • Measuring Tape / Mõõdulint ---kahepunktivahelist kauguse mõõtmine, abijoonte tegemiseks, objekti suurendamiseks või vähendamiseks
 • Offset / Nihke loomine. Nihke abil saame selekteeritud joonest või pinnast koopia, mis on kõikidest külgedest paraleelne ja kõik ääred võrdsetel kaugustel.
 • Dimension / Mõõdud --- mõõtude lisamine joonistele jm objektidele
 • Protractor / Mall --- kasutataksee nurkade mõõtmiseks ja nurga all abijoonte loomiseks
 • Text / Tekst ---  teksti lisamine
 • 3D Text / 3D Tekst --- võimaldab luua 3 mõõtmelist teksti
 • Orbit / Vaatepunkti muutmine--- saad muuta oma vaatepunkti ---> hoia hiire rullikut all ning liiguta hiirt
 • Pan / Käsi --- võimalik liigutada tervet vaadet ---> hoia Shift klahvi ja hiire rullikut all ning liiguta hiirt.
 • Zoom / Luup --- objekti lähemale või kaugemale liigutamine ---> keri hiire rullikut
 • Zoom Extents/ Avaruse luup--- suumib kogu objekti(de) ulatuses, mahutab kogu töö ekraanile