30 oktoober, 2013

Valminud geomeetrilised kehad - II grupp

Geomeetriliste kehade töid tehti samuti väga suure huviga. Lisaks klassikalistele kehadele prooviti luua rõngast ("sõõrik"), 5nurka, poolkera ja isegi kella.
28 oktoober, 2013

Valminud geomeetrilised kehad - I grupp

Geomeetriliste kehade tegemine kujunes menukaks. Töid tehti väga suure huviga, nii mõnigi õpilane tegi mitu tööd. Sellest ka tööde rohkus.


16 oktoober, 2013

Geomeetrilised kehad

Tunnitöö teemaks modelleerida kuup, risttahukas, kolmnurkne püstprisma, püramiid, silinder, koonus, kera jt. geomeetrilised kehad.
 
 Mõõdud:
 • lühem külg 0,2m
 • pikem külg 0,4m
 • ring 0,4m
Geomeetrilisi kehasid modelleerides tuli kasutada mitmeid tööriistu:
 • Nelinurga (Rectangle) abil sai luua erienvaid nelinurk kujundeid
 • Joone (Line) abil sai omavahel ühendatud erinevad tipud
 • Ringi (Circle) abil sai luua kera ja koonuse
 • Hulknurga (Polygon) abil sai luua kolm-, neli-, viis-, kuusnurki jne.
 • Suru/Tõmba (Push/Pull) tööriistaga sai tekitada kujunditele massi
 • Kujundi loomine mööda rada (Follow Me) tekitas koonuse ja kera
 • Mõõdulindiga (Measuring Tape) sai üle mõõta kehade laiused, pikkused ja kõrgused
 • Vaatepunkti muutmine (Orbit) andis parema ülevaate kõikidest loodud geom. kehadest
 • Käega (Pan) sai vajadusel liigutada tööpinna lehte
 • Avaruse luup (Zoon Extents) mahutas kogu tehtud töö ekraanile
Kiiremad ja uudishimulikumad proovisid geomeetrilistele kehadele värvi lisada, mis ei olnud kohustuslik, kuid mitte ka keelatud.


15 oktoober, 2013

Google SkechUp programmi tööriistad ja kiirkäsud

Programmi esmakordsel avamisel kuvatakse tööks vajalik minimaalne tööriista vahendeid. Valides menüüst View>Toolbars>Large Tool Set saame kasulikke tööriista vahendeid veelgi.


 
Tööriista seletused
Select / Valimine --- nool, mille abil saab objekte märgistada
Make Component / Komponendi loomine --- kujundid võimalik muuta objektideks, et muuta korduvalt
Paint Bucket / Värvimine ja Tekstuuri lisamine --- pinna värvimine või materjali ....
Eraser / Kustutamine --- joonte ja objektide kustutamine. Hoides hiireklahvi all ja lohistades üle objekti, kustutab selle objekti
Rectangle / Nelinurk --- esimese hiireklõpsuga märgistad nelinurga keskpunkti, teise hiireklõpsuga saad määrata kujundi suuruse
Line / Joon --- pliiatsiga joonte tõmbamine
Circle / ring --- esimese hiireklõpsuga märgistad ringi keskpunkti, teise hiireklõpsuga saad määrata kujundi suuruse
Arc / Kaar ---  objektid võimalik muuta kumerate joontega. Kaare loomiseks on vaja teha kolm hiireklõpsu.
Polygon / Hulknurk --- numbriliselt määrad, mitme nurgaga kujund tuleb. Esimese hiireklõpsuga märgistad kujundi keskpunkti, teise hiireklõpsuga saad määrata kujundi suuruse
Move/Copy / Liiguta/Kopeeri --- haara objektist ja vajuta alla Ctrl-klahv. kKheselt tehakse objektist koopia.
Push/Pull / Suru/Tõmba --- tekitada massi või selle vähendamine
Rotate / Keeramine ja peegelpilt --- keerata saab joont, külge või kõike märgistatut. Kõige lihtsam on  keerata objekti mis on grupis või komponendiks tehtud
Follow Me/ Kujundi loomine mööda rada --- võimaldab luua kujundeid, kasutades profiili kopeerimist mööda rada. Rajana saab kasutada mõne teise objekti äärt
Measuring Tape / Mõõdulint ---kahepunktivahelist kauguse mõõtmine, abijoonte tegemiseks, objekti suurendamiseks või vähendamiseks
Offset / Nihke loomine. Nihke abil saame selekteeritud joonest või pinnast koopia, mis on kõikidest külgedest paraleelne ja kõik ääred võrdsetel kaugustel.
Dimension / Mõõdud --- mõõtude lisamine joonistele jm objektidele
Protractor / Mall --- kasutataksee nurkade mõõtmiseks ja nurga all abijoonte loomiseks
Text / Tekst ---  teksti lisamine
3D Text / 3D Tekst --- võimaldab luua 3 mõõtmelist teksti
Orbit / Vaatepunkti muutmine--- saad muuta oma vaatepunkti ---> hoia hiire rullikut all ning liiguta hiirt
Pan / Käsi --- võimalik liigutada tervet vaadet ---> hoia Shift klahvi ja hiire rullikut all ning liiguta hiirt.
Zoom / Luup --- objekti lähemale või kaugemale liigutamine ---> keri hiire rullikut
Zoom Extents/ Avaruse luup--- suumib kogu objekti(de) ulatuses, mahutab kogu töö ekraanile
 
Klaviatuuri kiirkäsklused:

Tööriist
 
Lühikäsklus klaviatuuril
 
Joon
L
Kustutuskumm
E
Valimine
Tühik
Liigutamine
M
Ring
C
Kaar
A
Nelinurk
R
Lükka/Tõmba
P
Offset
O
Keeramine
Q
Skaala
S
Avaruse luup
Shift+Z
Värvimine
B
Käsi
H või hoia Shift klahvi ja hiire rullikut all ning liiguta hiirt.
Vaatepunkti muutmine
O või hoia hiire rullikut all ning liiguta hiirt02 oktoober, 2013

3D modelleerimisre programm Google SkechUp

Google SketchUp on kasutajasõbralik ning ruumiliste piltide loomiseks mõeldud lihtne ja mugav 3D programm. Google SketchUp on visandite tegemiseks, luues küllalt keerukaid objekte -  alustades taburetist ja lõpetades suurte linnadega. 

Huviringi käsitletavateks teemadeks on:
• Mis on 3D modelleerimine?
• Tutvumine 3D modelleerimise programmiga Google SketchUp (erinevad tööriistad, menüü, galerii, tehnilised võtted)
• Erinevate geomeetriliste kujundite ja lihtsamate objektide (nt mutter, polt jne.) modelleerimine programmiga Google SketchUp.
• Toa,  maja ja aia modelleerimine
• Tööde salvestamine ja eksportimine

Geomeetriline joonestamine annab oskuse lugeda, koostada ja korrektselt vormistada jooniseid, arendab ruumikujutlusvõimet. Lisaks joonestamise aine põhisisule koostavad õpilased toa- ja majaplaane, kasutades arvutijoonestamises programmi Google SketchUp. Huviringi on võimalik lõimida matemaatikaga ja kunstiõpetusega.

Google SkechUp programmi on võimalik enda arvutisse alla laadida kodulehelt http://sketchup.google.com/download/  tasuta või PRO versioon. Huviringis kasutame tasuta versiooni 8.0.01 oktoober, 2013

3D huviring ALUSTAB!

Haljala Gümnaasiumi huviringis, 3D kujundite modelleerimine Google SketchUp programmiga, alustab kaks gruppi. I grupp on vanuses 9-11. aastased ja II grupis on 12. - 16. aastased.

Huviringi ajad:
I grupp esmaspäeviti 7. - 8. tund (kell 13.45 - 15.30)
II grupp kolmapäeviti 7.- 8. tund (kell 13.45 - 15.30)

Juhul kui õpilastel on huvi ja tegevust, võimalik kokkuleppel huviringi kellaaega pikendada kella 16.25- ni (niiöelda 9. tund).

Huviring toimub kooli arvutiklassis.