programmist Google SkechUp

Google SketchUp on kasutajasõbralik ning ruumiliste piltide loomiseks mõeldud lihtne ja mugav 3D programm. Google SketchUp on visandite tegemiseks, luues küllalt keerukaid objekte -  alustades taburetist ja lõpetades suurte linnadega.  

Huviringi käsitletavateks teemadeks on:
• Mis on 3D modelleerimine?
• Tutvumine 3D modelleerimise programmiga Google SketchUp (erinevad tööriistad, menüü, galerii, tehnilised võtted)
• Erinevate geomeetriliste kujundite ja lihtsamate objektide (nt mutter, polt jne.) modelleerimine programmiga Google SketchUp. 
• Toa,  maja ja aia modelleerimine
• Tööde salvestamine ja eksportimine

Geomeetriline joonestamine annab oskuse lugeda, koostada ja korrektselt vormistada jooniseid, arendab ruumikujutlusvõimet. Lisaks joonestamise aine põhisisule koostavad õpilased toa- ja majaplaane, kasutades arvutijoonestamises programmi Google SketchUp. Huviringi on võimalik lõimida matemaatikaga ja kunstiõpetusega.

Google SkechUp programmi on võimalik enda arvutisse alla laadida kodulehelt http://sketchup.google.com/download/  tasuta või PRO versioon. Huviringis kasutame tasuta versiooni 8.0.